Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

I. Informacje Ogólne

 1. Właściciel serwisu dba o prywatność każdego Użytkownika korzystającego z usług serwisu internetowego www.pharmapoint.pl (dalej: Serwis). Właścicielem Serwisu jest Pharmapoint S.A., z siedzibą w Łodzi (91-342), przy ul. Zbąszyńskiej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000368567, NIP: 779-238-40-07, REGON: 301582667, adres email: info@pharmapoint.pl, numer telefonu: +48 42 200 8016.
 2. W trosce o zapewnienie Użytkownikom znajomości zasad funkcjonowania serwisu, właściciel Serwisu zapewnia bezpieczeństwo danych w każdym momencie korzystania z witryny internetowej.
 3. Polityka prywatności i plików cookies określa informacje o wykorzystywanych w Serwisie plikach cookies.

II. Definicje

Ilekroć w Polityce Prywatności i Plikach Cookies jest mowa o:

 1. Administratorze – należy przez to rozumieć Pharmapoint S.A., z siedzibą w Łodzi (91-342), przy ul. Zbąszyńskiej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000368567, NIP: 779-238-40-07, REGON: 301582667, adres email: info@pharmapoint.pl, numer telefonu: +48 42 200 8016.
 2. Właścicielu Serwisu - należy przez to rozumieć Pharmapoint S.A., z siedzibą w Łodzi (91-342), przy ul. Zbąszyńskiej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000368567, NIP: 779-238-40-07, REGON: 301582667, adres email: info@pharmapoint.pl, numer telefonu: +48 42 200 8016.
 3. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu.
 4. Polityce Prywatności – należy przez to rozumieć niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies.
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Organ nadzorczy - należy przez to rozumieć niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

III. Polityka Cookies

 1. W związku z korzystaniem z Serwisu zbierane są pliki „cookies”. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, zapisane w plikach tekstowych, które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki „cookies” przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i umożliwiają korzystanie z poszczególnych funkcji Serwisu oraz wykorzystywane są w celu usprawnienia korzystania z Serwisu. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą oraz unikalny numer.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”.
 3. Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu:

  a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 4. Stosowane przez Serwis „cookies” są bezpieczne dla urządzenia osoby korzystającej ze stron internetowych.
 5. Serwis wykorzystuje następujące rodzaje plików „cookies”:

  a) „sesyjne” - pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania/ przeglądarki internetowej;

  b) „stałe” - „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika”.

 6. W ramach Serwisu stosowane są również pliki „cookies”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu - Google Analytics, wykorzystywane przez spółkę Google. Szczegółowe zasady funkcjonowania narzędzia Google Analytics, znajdują się na stronie https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl.
 7. Podstawą prawną dla zbierania danych osobowych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla realizacji usprawiedliwionego interesu Administratora. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień Użytkownika oraz prowadzenie analiz statystycznych dotyczących Użytkowników i odwiedzających stronę.

 8. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), np.:

  a) Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek;

  b) Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl;

  c) Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 9. Użytkownikom przysługuje prawo do usunięcia danych uzyskanych za pośrednictwem plików „cookies”, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego).

IV. Informacje końcowe

Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności poprzez umieszczenie nowej Polityki prywatności w Serwisie z odpowiednim wyprzedzeniem.